top of page

Passion for Words - Gunnar Källström - besvarade kärlek till bibliotek

Gunnar Källström

Friday, 22 October 2021

14:00

Litteratur

Gunnar Källström prata om sin besvarade kärlek till bibliotek. Dels det lokala folkbiblioteket med allvetande bibliotekarier men också det hemliga biblioteket med famlande rader och lodräta hyllor. Det livsviktiga biblioteket är oundvikligt att inte halka in på, säger han, men mest av allt rör det sig om vandringsbibliotek.

Gunnar Källström har i drygt 30 år verkat som visartist, givit ut nio
skivor i eget namn, skrivit tre diktsamlingar, en novellsamling samt två
romaner. Turnerat i hela norden, medverkat i radio och TV. Spelat på
alla visfestivaler, arrangerat Göteborgs visfestival i fem år, fått
diverse stipendier från bland andra Konstnärsnämnden, STIM och SKAP (Ulf
Peder Olrog och SKAPs stipendium), spelat barnteater på
Lorensbergsteatern i Göteborg, revy i Åmål och på teater Aftonstjärnan,
undervisat i kreativt skrivande på folkhögskolor, haft föredrag om
texttolkning och scenframställning, jobbat för SR P2 Klingan med
presentationer av nya viskonstnärer, skrivit krönikor i dagspress,
presenterat ny litteratur i SR P4 Göteborg och under många år arbetat
deltid som bibliotekarie. Han kommer från Jönköping och arbetar nu som
verksamhetsledare på Jönköpings litteraturhus.

_______________________
Det här är ett evenemang som ingår i at the Fringe-festivalen 2021 som arrangeras av Kultivera ihop med Litteraturcentrum Kvu, SPEGEL, write4Word, Red Door, La libélula Vaga, Populär Poesi, och Magnus Grehn Förlag
Med stöd från Svenska Akademien, Kultrurrådet. Region Jönköping, EFG, PlanB, Kulturens, Tranås kommun

bottom of page