top of page

Harriet Löwenhjälm - I gränslandet

Stina Nilsson & Helena Boström

Friday, 22 October 2021

15:00

Dans och scenkonst

- dans och liveteckning med utgångspunkt i Harriet Löwenhjelms konstnärskap

Av och med Helena Boström, bildkonstnär och Stina Nilsson, dansare.

De två konstnärerna tar avstamp från Löwenhjelms dikter och bilder, inte minst de som kom till under hennes livs slutskede. Hon tangerar ofta det allmängiltiga i människans livsvillkor, vilket nu på ett intuitivt sätt tolkas genom dans och bild.

"Tag mig - håll mig - smek mig sakta!
Famna mig varligt en liten stund
Gråt ett grand för så trista fakta!
Se med ömhet mig sova en blund"

Så inleds Harriet Löwenhjelms dikt "Att dö", skriven under våren 1918 strax före hennes bortgång.
Temat för föreställningen är landskapet som uppstår mellan liv och död; det hjärtskärande i livets obönhörliga förgänglighet men också det vackra i att få finnas till och att våga släppa taget och gå vidare när det är dags.

_______________________
Det här är ett evenemang som ingår i at the Fringe-festivalen 2021 som arrangeras av Kultivera ihop med Litteraturcentrum Kvu, SPEGEL, write4Word, Red Door, La libélula Vaga, Populär Poesi, och Magnus Grehn Förlag
Med stöd från Svenska Akademien, Kultrurrådet. Region Jönköping, EFG, PlanB, Kulturens, Tranås kommun

bottom of page