top of page

at the Fringe

INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL

27 JUNE - 4 JULY 2020
TRANÅS, SWEDEN 

ENG / For eight days in July, practitioners from Sweden and other countries working with different disciplines (visual art, literature, dance and film) will meet and conduct around 70 events. The festival is a free-entrance event, held once-a-year and it is now at its sixth edition!

SWE / Under åtta dagar i juli kommer utövare från Sverige och andra länder från olika discipliner inom konst, litteratur, dans och film att träffas och genomföra runt 70 evenemang. Festivalen är årligt återkommande och den sjätte!

Follow the festival events here:

Artiklar

 (in Swedish)

bottom of page