Still available. Enjoy! 

THAT IS ALL FOLKS!

121693220_3030778347028035_9096627189448

SWE | Under åtta dagar i oktober kom utövare från Sverige och andra länder från olika discipliner inom konst, litteratur, dans och film att träffas online och genomförde runt 70 evenemang. Festivalen är årligt återkommande och den sjunde! Detta år samarbetade vi med Tranås kommuns årliga kultur- och regnbågsvecka.  

 

TACK ALLA MEDVERKANDE OCH ALLA I VÅR PUBLIK! UTAN ER - INGENTING! 

Vi håller på att sammanställa statistik och utvärdera årets Stay at Home Edition som känns som ett bra utfall! Snart tar vi tag i planeringen inför nästa års upplaga av at the Fringe! 

 

Stay Tuned!

 

ENG | For eight days in October, practitioners from Sweden and other countries from various disciplines in art, literature, dance and film met online and held around 70 events. The festival is annual and the seventh! This year we collaborated with Tranås municipality's annual culture and rainbow week. 

 

THANK YOU ALL PARTICIPANTS AND EVERYONE IN OUR AUDIENCE! WITHOUT YOU - NOTHING!

 

We are compiling statistics and evaluating this year's Stay at Home Edition which feels like a good outcome! Soon we will start planning for next year's edition of at the Fringe!

 

Stay Tuned!

MEET THE TEAM>>

HOW?

SWE | Alla evenemang är tillgängliga online! Klicka på programmet och programpunkten du är intresserad av och följ länken. Evenemanget kommer att öppnas i Youtube, på Zoom, Vimeo eller inbäddat på en sida. Vissa programpunkter är förinspelade. Andra är live streamade. Många av eventen kan du se under hela festivalen.

 

Hoppas du får en trevlig vecka med oss!

Festivalpersonalen

ENG | All events are available online! Click on the program and program item you are interested in and follow the link. The event will open in Youtube, on Zoom, Vimeo or embedded on one page. Some program items are pre-recorded. Others are live streamed. You can see many of the events throughout the festival.

 

Hope you have a nice week with us!
Festival staff

UTSTÄLLNING

NORMSTORM

SWE | Kultur & Fritid bjuder in alla kommunens högstadie-, gymnasie- och folkhögskoleelever att delta i vår version av utställnigen NORMSTORM. I projektet ombeds eleverna skicka in bilder, foton, skulpturer eller berättelser som för eleven/eleverna är normbrytande och gärna berör de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan Trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Ett antal bilder kommer att ställas ut i Smatten vid Biblioteket under Tranås kultur- och regnbågsvecka at the Fringe med start den 9 oktober och visas där till och med den 18 oktober. Konceptet är framtaget av Jönköpings kommun.

NORMSTORM

ENG |  Kultur & Fritid invites all the municipality's upper secondary, high school and folk high school students to participate in our version of the exhibition NORMSTORM. In the project, students are asked to submit pictures, photos, sculptures or stories that for the student / students are norm-breaking and often touch on the seven grounds of discrimination: gender, transgender identity or expression, ethnicity, religion or other belief, disability, sexual orientation or age. A number of pictures will be exhibited in Smatten at the Library during Tranås culture and rainbow week at the Fringe starting on 9 October and shown there until 18 October. The concept was developed by the municipality of Jönköping.

MISSAT NÅGOT?

122020963_3035161173256419_2860754467052

SWE | Missat något evenemang? Ingen fara! Alla evenemang finns inspelade och du hittar en länk till dem i programmet. Filmfestivalens och scenkonstens videor är borttagna pga upphovsrätt.

 

ENG | Missed an event? Do not worry! All events are recorded and you will find a link to them in the program. Filmfestivalens och scenkonstens videor är borttagna pga upphovsrätt The videos of the film festival and the performing arts have been removed due to copyright.

PROGRAM >

PÅ STORGATAN 17

regn2_edited.jpg

SWE | På Storgatan 17 i Tranås kan du komma in och hämta dina gratis-ex av tidningen QX samt att fotografera dig med "regnbågsvingar". Välkommen in!

ENG | On Storgatan 17 in Tranås, you can come in and pick up your free copies of the magazine QX and to be photographed with "rainbow wings". Welcome in!

REGNBÅGSVECKAN

TRANÅS KOMMUN "Den 9 - 18 oktober är det dags för årets kultur- och regnbågsvecka. Detta år arrangeras veckan i samarbete med festivalen at the Fringe. Det blir en fullspäckad vecka fylld med kulturaktiviteter."

Hela kommunens program för veckan hittar du här>>

Varmt välkomna!

AT THE FRINGE
 
 
Oct 9 - Oct 18, 2020
Tranås - Sweden

at the Fringe-festivalen 9-18 oktober 2020 arrangeras av Kultivera med hjälp av Kulturens, Tranås kommun, Litteraturcentrum KVU, SPEGEL, WriteForWords,
Svenska Akademien, Kultrurrådet. Region Jönköping, EFG, PlanB, Red Door, La libélula Vaga, Badhotellet, Populär Poesi, Magnus Grehn Förlag