FESTIVAL 2020

121693220_3030778347028035_9096627189448

SWE | Under åtta dagar i oktober kom utövare från Sverige och andra länder från olika discipliner inom konst, litteratur, dans och film att träffas online och genomförde runt 70 evenemang. Festivalen är årligt återkommande och den sjunde! Detta år samarbetade vi med Tranås kommuns årliga kultur- och regnbågsvecka.  

 

TACK ALLA MEDVERKANDE OCH ALLA I VÅR PUBLIK! UTAN ER - INGENTING! 

Vi håller på att sammanställa statistik och utvärdera årets Stay at Home Edition som känns som ett bra utfall! Snart tar vi tag i planeringen inför nästa års upplaga av at the Fringe! 

 

Stay Tuned!

 

ENG | For eight days in October, practitioners from Sweden and other countries from various disciplines in art, literature, dance and film met online and held around 70 events. The festival is annual and the seventh! This year we collaborated with Tranås municipality's annual culture and rainbow week. 

 

THANK YOU ALL PARTICIPANTS AND EVERYONE IN OUR AUDIENCE! WITHOUT YOU - NOTHING!

 

We are compiling statistics and evaluating this year's Stay at Home Edition which feels like a good outcome! Soon we will start planning for next year's edition of at the Fringe!

 

Stay Tuned!

MEET THE TEAM>>

MISSAT NÅGOT EVENT?

122020963_3035161173256419_2860754467052

SWE | Missat något evenemang 2020? Ingen fara! Alla evenemang finns inspelade och du hittar en länk till dem i programmet. Filmfestivalens och scenkonstens videor är borttagna pga upphovsrätt.

 

ENG | Missed an event 2020? Do not worry! All events are recorded and you will find a link to them in the program. Filmfestivalens och scenkonstens videor är borttagna pga upphovsrätt The videos of the film festival and the performing arts have been removed due to copyright.

PROGRAM >