top of page

ABOUT FRINGE

Tranås at the Fringe is a multidisciplinary arts festival in the small town of Tranås (Sweden), a charming place on the edge of lake Sommen, surrounded by the woodlands of Småland.
For eight days, artists from Sweden and other countries from different disciplines in literature, film and performing arts meet and put on about 100 events.
Presenting various performances in hotel lobbies, cafés, restaurants, pubs, libraries, on the street, theatre premises, music venues and in outdoor cafés is a model that the festival has developed over several years. All to open the world of art to new curious audiences and offer original, spontaneous, eventful, fast-paced and inspiring experiences where the boundary between those who perform and those who are spectators is blurred to create intimacy between professionals and amateurs, between practitioners and audiences. 
The festival offers proximity to the performer, mingling, informal meetings and spontaneous conversations for participants, students and audiences, both local and international. It promotes and creates collaboration opportunities, exchanges, network dialogue, skill development, meeting places, opportunities to perform and more! Through the length of the festival, we want to make it possible for participants, both performers and audiences, to get to know each other and create connections that last for a long time.

OM FRINGE 

Tranås at the Fringe är en multidisciplinär konstfestival i den lilla staden Tranås (Sverige), en charmig plats vid kanten av sjön Sommen, omgiven av småländska skogar.
Under åtta dagar träffas konstnärer från Sverige och andra länder från olika discipliner inom litteratur, film och scenkonst och arrangerar ett 100-tal evenemang.
Att presentera olika föreställningar i hotellobbyer, caféer, restauranger, pubar, bibliotek, på gatan, teaterlokaler, musikställen och på uteserveringar är en modell som festivalen har utvecklat under flera år. Allt för att öppna konstens värld för ny nyfiken publik och erbjuda originella, spontana, händelserika, fartfyllda och inspirerande upplevelser där gränsen mellan de som uppträder och de som är åskådare suddas ut för att skapa intimitet mellan proffs och amatörer, mellan utövare och publik.
Festivalen erbjuder närhet till artisten, mingel, informella möten och spontana samtal för deltagare, studenter och publik, både lokalt och internationellt. Det främjar och skapar samarbetsmöjligheter, utbyten, nätverksdialog, kompetensutveckling, mötesplatser, möjligheter att prestera med mera! Genom festivalens längd vill vi göra det möjligt för deltagare, både artister och publik, att lära känna varandra och skapa kopplingar som håller länge.

A production by

Kultivera rund trans.PNG
littckvu_transp.png
58570459_326745631362684_344110171421881

La libélula Vaga

reddoor.png

With the support of

TK_staende_2+rader_gif.gif
kulturradet_logo_edited.jpg
images.png
bottom of page