top of page

Flash fiction

Painted Greek Island

Cecilia Vestgöte

2020-10-18

10:00

Online

Litteratur

Flash fiction (kortprosa) är mycket korta noveller.

Cecilia Vestgöte läser flash fictions från studiecirkel i skrivande. Texterna finns även sammanställda i bokform "En berättelse till kaffet". Den finns tillgänglig på Kultivera.

"Dåtidens skillingtryck blev #flashfictions…

Ända sedan 1500-talet har små korta texter skrivits av människor och sålts på vägar, gator och torg. Då, för omkring 500 år sedan, kallades de för skillingtryck och var ofta utformade som visor. Nu har de förstås ändrats en hel del språkligt och flyttats från pappersformatet, in i våra skärmar. Istället för skillingtryck används också det mer moderna uttrycket ”flash fictions”. Tanken är ändå densamma: Det är korta texter med berättande innehåll. Flash fictions ska inte vara längre än att de går att publicera i inlägg under en bild på Instagram.

Vi träffades i studiecirklar genom Kultivera i Tranås, både över nätet och vid fysiska träffar, under tiden för Coronas utbrott. Skrivandet blev ett sätt att skingra tankarna för att ta sig framåt och inte fastna i grubblerier över det som är svårt att påverka: Just då, en pandemi som bredde ut sig över hela vår värld.
Texterna i novellsamlingen är hämtade ur verklighetens ögonblick, där en del metaforer har använts, ofta för det som är större än vad orden kan beskriva. Jag som skulle coacha deltagarna och fungera som en skrivledare, heter Cecilia Vestgöte. Jag behövde dock inte peppa dem så mycket. De skrev ändå och det blev riktigt bra tycker jag.

Jag önskar dig fina läsupplevelser! Kanske känner du igen dig i någon av texterna?
Varsågod! / Cecilia"

bottom of page