top of page
Rasha Alqasim

Rasha Alqasim

Rasha Alqasim är poet och journalist, från Samarra, Irak. Sedan 2014 bor hon i Göteborg. Rasha al-Qasim tillhör en grupp unga irakiska poeter som har fått en hel del uppmärksamhet i Sverige. Hon har framträtt på flera håll och lovordats för sin poesi. Det blir också här hennes första diktsamling kommer ut: Jag matar kriget med dem jag älskar på 10TAL Bok i översättning av Sara Mannheimer, Elisabeth Hjorth och Kholod Saghir. 2018 tilldelades Alqasim Karin Boyes litterära pris tillsammans med Elisabeth Hjorth.

bottom of page