at the Fringe - International Arts Festival Tranås since 2014

Vi tar konst och kultur till folket!

I hotellobby, café, restaurang, pubar, stadshus, bibliotek, gator och torg, i teaterlokal, musikställe, på Storgatan 38 och på uteserveringar pågick festivalen. Det är en modell som utvecklats i flera år för att fånga nya intresserade och andra upplevelser av det litterära där gränsen mellan de som framträder och de som betraktar sig som publiken suddas ut för att skapa närhet mellan professionella och amatörer, mellan publik och performativa, som betraktas som originella, spontana, händelserika, fartfyllda och inspirerande. Festivalen 2018 hade en publik på över 2000 personer.

Under litteraturdelen av festivalen 2018 tog vi emot författare och poeter från över 6 olika länder. De över 40 författarna och poeterna framträdde i över 35 evenemang som Guerilla Poesi, Spoken Word-lördag, Boksläpp, Pilsnerpoesi, Litterär stadsvandringar, Passion for Words, Internationell författarscen, Afterwork-poesi, Svensk författarscen, Mikroförlagsmässa, Words on the Street, Lördagspoesi, Young Writers Lab Reading, till Författare som vistats på Badhotellet.

Under dans- och scenkonstdelen av festivalen 2018 tog vi emot dansare och scenkonstnärer från 6 olika länder. Dessa 25 scenkonstnärer framträdde och höll workshopar i 16 olika evenemang som teaterföreställningar, dansworkshopar (arabisk, orientalisk, flamenco, afrikansk, lindy hop), performances och dansföreställningar.

Under filmfestivalen at the Fringe 2018 visades 30 kortfilmer från 10 olika länder med olika teman som Films artists love to watch, Films screenwriters love to watch, Film dancers would love to watch, Philosophy in Spoken Words, Fuck Society, Little Heroes, Films you wouldn’t like to miss, Loosing Time, Space Travels och Regionens filmare.

Festival Rainbow som även var en dela av festivalen uppmärksammade HBTQ-frågor med olika aktiviteter som en liten parad, Rainbow frukost, Passion for Words, Pilsnerpoesi och boksläpp.

Mikroförlagsmässan hölls för fjärde året och har växt till att 2018 ha över 35 förlag, både lokala, nationella och internationella. En chans för små oberoende förlag, föreningar eller enskilda författare att visa upp sina alster vid respektive bord för besökare och köpare. I år med en delegation från Wales där större svenska förlag som Ellerström förlag och Fri Press fick möjligheten att inte bara visa upp sina produkter utan också ha möten med internationella förlag och diskutera utbyte och översättningsmöjligheter.

Som en del av vårt försök att förnya oss och utvecklas bildade vi ett partnerskap med Svenska Haiku Sällskapet där vi skapade ett fyra dagars program som dök ner i flera delar av haiku kulturen och dess skapande som poesiform. I år var ett försök som slog väl ut och ska fortsätta och utvecklas nästa år. Inför 2019 års at the Fringe-festival laddar vi med minst lika många författare, poeter, scenkonstnärer och filmer.

 

Välkommen hit till Tranås 29 juni – 6 juli 2019!

/ENG

What is AT THE FRINGE?

At The Fringe means "at the margin" and it is a definition coming from the first Fringe Festival created in Edinburgh, Scotland, in 1947 as a parallel celebration to the great Edinburgh International Festival. It was not the official organisation, but a journalist, Robert Kemp, who first used the name "At The Fringe" to define a series of initiatives happened at the margins of the larger festival.

 

The idea of ​​fringe festivals has then spread throughout the western world as a denomination of a series of events that do not have a particularly strong governance but are based on individuals engaging in and in favour of what they like.

 

The US association of Fringe Festivals has made an attempt to define what a fringe festival consists of: various types of cultural appearances - literature, art, music, theatre, lectures. Anyone may do almost anything. The mix of professionals and amateurs is important. The festival should be cheap (ours is free), so that anyone can come and watch. The appearances should be short and the technical solutions simple. The length of the festival may vary between a few days and a few weeks.

/SWE

Vad är AT THE FRINGE?

At The Fringe betyder ungefär “i marginalen” och kommer från den första Fringe-festivalen som skapades i Edinburgh, Skottland, 1947 som en parallell fest till den stora Edinburgh International Festival. Det var inte arrangörerna utan en journalist, Robert Kemp, som skapade begreppet “at the Fringe” för att beskriva en serie initiativ som togs i marginalen av den större festivalen.

 

Därefter har idén om fringe-festivaler spridit sig över hela västvärlden som en beteckning på en en serie händelser som inte har en särskilt stark styrning utan bygger på att enskilda människor engagerar sig och framför sådant de tycker om.

 

US association of Fringe Festivals försöker ringa in vad en fringefestival består av: olika typer av kulturella framträdanden – litteratur, konst, musik, teater, föreläsningar. Vem som helst får göra vad som helst (nästan). Blandningen av proffs och amatörer är viktig. Festivalen ska vara billig (vår är gratis) så att vem som helst kan komma och titta. Deltagarna ska bidra med något originellt eller i alla fall något i original. Framträdandena ska vara korta och de tekniska lösningarna enkla. Längden på festivalen kan variera mellan några dagar och några veckor.

AT THE FRINGE
 
 
27 juni - 4 juli 2020
Tranås - Sweden