top of page

Författarsamtal Populär Poesi

Painted Greek Island

August Löfgren Sparresäter, Jenny Luks, Emelie Eleonora Wiman-Lindqvist

2020-10-16

15:00

Strandbaren I Livestreaming

Litteratur

Tre författare, tillsammans med litteraturtidskriften Populär Poesi, står för framträdandet

August Löfgren Sparresäter är såväl mannen bakom Embla, det litterära magasinet för verkliga konnässörer (om de har turen att komma över ett nummer), som Populär Poesis korrespondent i Göteborg. På fritiden arbetar han som arkivarie. På plats i Tranås kommer han läsa sin senaste, ännu inte publicerade, korrespondens från Göteborg.

Jenny Luks tar avstamp i sexualitet och könsidentitet i diktsamlingen Parallellum, där hen blandar svart humor med surrealistiska skildringar av det mest intima. I boken Förmångligandet av stjärnor har Luks låtit sig inspireras av den egensinnige vispoeten Alf Hambe. Luks betraktar hans märkvärdiga universum från sitt eget perspektiv med utgångspunkt i albumet Molom.

Emelie Eleonora Wiman-Lindqvist, Populär Poesis chefredaktör, kommer att göra en odyssé i poeten Gustav Nilssons fotspår. Nilsson föddes 1910 och levde större delen av sitt liv i en skogskoja vid sjön Täftaren i södra Östergötland. Hans diktning präglas av en sentimental livsfilosofi, vilken främst kommer till uttryck i hans naturlyrik. Gustav Nilssons poesi rönte viss framgång på lokal nivå, men något stort namn blev han inte. Vad har han att säga oss idag? Visionen om ett enklare, friare liv tilltalar nog många. Är han rent av en svensk Thoreau?


bottom of page