Sokol Demaku

Sokol Demaku

Sokol Demaku Jag är författare och skriver berättelser och dikter på mitt modersmål albanska men jag skriver och på svenska. Jag kom till Sverige år 2000 från Kosova. Nu bor jag i Borås och jobbar som lärare. Har studerat vid Göteborgs universitetet och fick lärare examen 2008 nu skriver magisteruppsatsen i pedagogik vid Göteborgs universitetet. Har jobbat som frilands journalist vid Sveriges radio i flera år. Jag är medlem i Sveriges Författarförbund, och FCV, har skrivit och publicerat 20 st. böcker med dikter och noveller på albanska och två dikt samling på svenska.