Kristian Lundberg

Kristian Lundberg har sedan debuten 1991 med Genom september utvecklats till den särartens författare som genomskådar samhället och håller humanismens fana högt i en värld där den ofta skyms. Störst publik framgång har nåtts med kortromanen Yarden, som också filmatiserats. Lundberg arbetar som kritiker, han skriver deckare, poesi och romaner.

AT THE FRINGE
 
 
27 juni - 4 juli 2020
Tranås - Sweden