Karl Larsson

Karl Larsson

Karl Larssons konst är en återspegling av det moderna samhället, som en öppen fråga om sina invånare letar efter en anledning eller syfte. Detta är inte nödvändigtvis en kritik av den moderna människan och deras övertygelser i olika regler för förenkling av vardagen, men mer som transkription av vardagen genom konstnärens uppfattning. I sina olika projekt förutspås det konstnärliga resultatet inte av form eller typ av hantverk som används. Detta kan också vara ett uttryck för konstnärens behov av förändring och nya utmaningar samt den samtidiga sökningen efter blandning som finns bortom konstnärligt uttryck. På Fringe är han en i duon Två män i en dambob och på en utställning tillsammans med Magnus Grehn.