top of page
Desideria Jungelin

Desideria Jungelin

”Alla önskar väl sig friheten som vingar kan ge?”

 

Desideria Jungelin är 23 år, född och uppväxt i Stockholm. Desideria har en synnedsättning och började skriva när hon gick i högstadiet. Då hade hon tröttnat på att hur många böcker hon än läste, så fanns det aldrig en karaktär hon själv kunde känna igen sig i.

Hennes dikter berör normrytande funktionalitet, tillgänglighet, delaktighet och rätten att älska den en vill. Hon utmanar fördomar och beteenden - hos oss alla, men kanske främst hos tonåringar och myndighetspersoner.

bottom of page