Johanna Lindgren

Johanna Lindgren

Johanna Lindgren vann första pris i poesitävlingen Krispiga kaskader 2018 och är publicerad i vinnarantologin samt i tidskriften Populär Poesi. Johanna har skrivit, i perioder, under större delen av sitt liv, och nästan uteslutande poesi och kortare prosalyriska texter. Hon bestämde sig för ett par år sedan för att ge skrivandet ett större utrymme i sitt liv, och har sedan dess utforskat många olika lyriska röster och genrer. Johannas dikter kretsar ofta kring existentiella teman som: tid, minne, brist, längtan och förlust. Dikterna utspelar sig inte sällan i en skenbart vardaglig kontext och man finner ofta stråk av mörk, lakonisk humor i hennes poesi. Johanna är bosatt i Stockholm och är verksam som psykolog.