AnnMari Brenchert

AnnMari Brenchert

Jag arbetar i alla material men jag är målare i botten, jag skriver och har framfört ett antal performance "Det gyllene andetaget", utgångspunkten har varit mina dikter. Det började med att jag gjorde en bild med den titeln sedan skrev jag utifrån bilden och har fortsatt med det.