top of page
Abdel Hamid Sibai

Abdel Hamid Sibai

Abdel Hamid al-Sibai är poet född i Homs, Syrien och innehar en examen i lantbruksteknik. Han började skriva poesi tidigt och har gett ut två diktsamlingar, publicerats i ett flertal syriska och arabiska tidskrifter och deltagit i flera poesievenemang. På grund av kriget i Syrien kom han till Sverige 2015. I Sverige har han fortsatt att skriva och har medverkat vid olika evenemang och även översatt poesi till arabiska. Ämnen han tar upp berör humanitära frågor, att kämpa för social rättvisa och jämlikhet och stå upp mot tyranni och förtryck.

bottom of page