top of page

COMPASS at the Fringe i samarbete med Tranås at the Fringe och Kultivera Juli 2023

 
Under Tranås at the Fringe höll COMPASS workshops för blivande dansartister och skapade en plattform för möten mellan artister och publik på festivalen.


Detta genom följande aktiviteter:


Mentors Corner: möjlighet att boka individuell rådgivning med ilDances producent och COMPASS projektledare Hanna Magdalena Gödl. Dansare fick möjlighet att ställa frågor kring t.ex. produktion av egna dansverk, att söka pengar till egna projekt, skriva projektbeskrivningar, hitta lokala sammanhang för dansare och konstnärer, att prata om ens egna konstnärskap, hitta strategier för att bygga professionella nätverk i Sverige och internationellt, m.m. Då Hanna även jobbar på Gothenburg Fringe Festival kunde hon svara på frågor kring möjligheter som finns genom internationella Fringe festivaler för blivande danskonstnärer.Publika artistsamtal med unga artister som visade sina verk på festivalen så att de kunde dela med sig av sina erfarenheter och kreativa processer. Dessa samtal blev tillfälle för både publiken och artisterna att ta del av varandras tankar, praktiker och inspiration. Samtalet leds av Hanna Magdalena Gödl och koreografen William Säfström som just nu bl.a. jobbar som dansare på Regionteater Växjö.2-timmars dansworkshop: koreografi, komposition och eget skapande med William Säfström. Workshopen riktade sig främst till (blivande) professionella dansare och skapare som jobbar med rörelse.  Men även artister med rötter i andra konstformer deltog i workshopen.

Aktiviteterna erbjöd ett värdefullt sammanhang under festivalen för unga dansare som uppträdde på festivalen, blivande unga danskonstnärer och festivalpubliken som hade olika erfarenheter av att uppleva nutida dans. Tillsammans med Kultivera och Tranås at the Fringe lyckades vi skapa ett viktigt rum för internationella och lokala dansare att mötas, utbyta erfarenheter, utmaningar och kreativa idéer och samla nya tankar och råd för sina karriärer inom dansyrket. Även för oss som jobbar med genomförandet av COMPASS aktiviteter blev detta samarbete en inspirerande och informationsrik källa för att kunna driva vår satsning för unga dansare vidare.Vi är redan i kontakt med Kultivera för att kunna fortsätta samarbetet i 2024 och förhoppningsvis erbjuda fler aktiviteter detta år.

 

-Hanna Magdalena Gödl

 

Comments


bottom of page