top of page

FILMMAKERS' ART RESIDENCY

OPEN CALL FOR FILMMAKERS

Deadline for submission: 30 April 2023

// ENGLISH

 

Kultivera and Jönköping Region invite filmmakers of all styles, backgrounds and nationalities to apply for a ten-day funded residency in the Swedish town of Tranås.

The filmmakers' residency will start on the 30th of June and end on the 9th of July.

Much of the residency period will coincide with TRANÅS AT THE FRINGE FESTIVAL, which is an international multidisciplinary festival. It takes place between the 1st and the 8th of July. At the festival you shall meet over 90 artists, poets, writers, musicians, dancers and other filmmakers from 20 different countries. Screenings, film talks, workshops, readings and performances will be happening all day every day so you shall have the opportunity to immerse yourself in the professional and the social aspects of the festival in general and filmmaking in particular. There naturally shall be time for you to work on your own projects too. In 2022, all the participants started projects that have led to final productions. This year's festival shall have a large contingency of Ukrainian artists due to our work with Emergency Residencies for them. You will have an opportunity to share and present some of your film projects as part of the festival.

This is a no fee residency where upon arrival we take responsibility for accommodation and subsistence costs. As a residency participant you will need to provide for your own technical needs such as computer and camera equipment.

 

Residency dates: 30th June - 9th July 2023

Deadline for submission: 30 April 2023

To submit for the residency send your portfolio and a motivation letter (max one page) to: spegel.film@gmail.com

// SVENSKA

​ Kultivera och Region Jönköpings län bjuder in filmare av alla stilar, bakgrunder och nationaliteter att ansöka om ett tio dagar långt finansierat residens i den svenska staden Tranås.

 

Residenset börjar den 30 juni och avslutas den 9 juli.

En stor del av residensperioden kommer att sammanfalla med TRANÅS AT THE FRINGE FESTIVAL, som är en internationell tvärvetenskaplig festival. Den äger rum mellan den 1 och 8 juli. På festivalen kommer du att träffa över 90 konstnärer, poeter, författare, musiker, dansare och andra filmskapare från 20 olika länder. Filmvisningar, filmsamtal, workshops, uppläsningar och föreställningar kommer att äga rum hela dagen varje dag, så du kommer att ha möjlighet att fördjupa dig i de professionella och sociala aspekterna av festivalen i allmänhet och filmskapande i synnerhet. Naturligtvis kommer det också att finnas tid för dig att arbeta med dina egna projekt. År 2022 startade alla deltagare projekt som har lett till färdiga produktioner. Årets festival kommer att ha en stor andel ukrainska konstnärer tack vare vårt arbete med Kris Residen. Ni kommer att få möjlighet att dela med er och presentera några av era filmprojekt som en del av festivalen.

Detta är ett kostnadsfritt residens där vi vid ankomsten tar ansvar för boende och uppehälle. Som deltagare i residenset måste du själv stå för dina tekniska behov, t.ex. dator- och kamerautrustning.

 

Datum för vistelsen: 30 juni - 9 juli 2023

Sista inlämningsdag: 30 april 2023

För att ansöka till residenset skickar du ett motiveringsbrev (högst en sida) och en portfolio till spegel.film@gmail.com

275640776_333450818827586_300036773333455663_n.png
bottom of page